Ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018

Öppet hus och Kvinnoaktivitet

Öppet hus Eriksfält

Vi välkomnar praktikanten Mari

Skoljobbsmässan

Jobbmässan

språkcafé fredagar

kvinnodagen