Information från våra studie- och yrkesvägledare för dig som vill söka utbildning på alla universitet/högskolor till höstterminen och till sommarkurser 2018. Passa på och anmäl dig! Ladda upp de betyg du har. Du har sedan fram till den 21 juni på dig att ladda upp de betyg du får vid terminens slut.

Viktiga datum: 
Anmälan till höstterminen öppnar den 15 mars och stängs den 16 april.
Anmälan till sommarkurser stänger den 15 mars.

https://www.antagning.se/se/start