Vi har en student från Stockholms Universitet från Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Mari …… som ska praktisera hos oss i fyra veckor. Mari vill få mer kunskap om och sätta sig in i vuxnas val/omval av yrke, vilka behov vuxna har, hur våra studie- och yrkesvägledare arbetar och själv ska prova leda aktiviteter väglednings-/karriärinriktade som vi själva jobbar med, både under handledning och självständigt. Mari är välkommen till oss på Jobteam Konsult och vi ger henne all vårt stöd.

Vi önskar henne all lycka till med sin praktik.