FÖR ATT VARA PÅ VÄG TILL JOBB

TRE ENKLA STEG

Läs mer

VI ÄLSKAR JOBB!

Tjänster & Utbildningar

Stöd och Matchning

Jobteam Konsult har lång erfarenhet av att stötta och hjälpa människor, både svenskar och utrikesfödda i behov av att hitta arbete eller (ny) yrkesinriktning som matchar individens kompetens och förutsättningar.

Läs mer

Samhällsorientering

Samhällsinformation – för dig som är ny i Sverige, för att få en bra start i det nya landet.

Läs mer

SFI för Invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning för dig som har flyttat till Sverige och har ett annat modersmål än svenska.

Läs mer

Språkcafé

Vårt språkcafé  och språkträffar finns till för dig som vill träna mer på din svenska eller ett annat språk tillsammans med andra i en avslappnad miljö. Vi bjuder också på fika.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING- för att allt ska få en andra chans, både saker och ting och människor.

Utbildningar

Utbildningar!

Studie- och yrkesvägledning behöver alla människor i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet när de befinner sig i en valsituation av utbildning, yrke eller karriär.

Tre enkla steg för att vara på väg till jobb